Piliarske linky

Naše portfólio produktov ponúka piliarske linky od výrobcu MEBOR, ktorý poskytuje kvalitné technológie a optimálny dizajn pre individuálne potreby používateľov. Pri projektovaní liniek kladie dôraz na kapacitu, automatizáciu, kvalitu reziva, minimálne prevádzkové náklady, flexibilitu práce, ľahkú ovládateľnosť, efektívne využívanie priestorov a adekvátne ceny. Navyše, tieto zariadenia sú jednoducho inštalovateľné a nastaviteľné.

MEBOR HTZ Piliarske linky

 

PILIARSKA LINKA V RAKÚSKU

MALÁ PILIARSKA LINKA

malá piliarska linka v Rakúsku

 

PILIARSKA LINKA V KOLUMBII

PILIARSKA LINKA NA MÄKKÉ DREVO

piliarska linka na mäkké drevo v Kolumbii

 

PILIARSKA LINKA V AUSTRÁLII

PILIARSKA LINKA NA TVRDÉ DREVO

Piliarska linka na tvrdé drevo v Austrálii

 

PILIARSKA LINKA V POĽSKU

PILIARSKA LINKA NA TVRDÉ DREVO

piliarska linka na tvrdé drevo v Poľsku

 

PILIARSKA LINKA V RUMUNSKU

PILIARSKA LINKA NA MÄKKÉ DREVO

piliarska linka na mäkké drevo v Rumunsku

 

PILIARSKA LINKA V BIELORUSKU

PILIARSKA LINKA S JEDNÝM OPERÁTOROM

piliarska linka s jedným operátorom v Bielorusku

 

PILIARSKA LINKA VO FRANCÚZSKU

PILIARSKA LINKA NA MÄKKÉ A TVRDÉ DREVO

piliarska linka na mäkké a tvrdé drevo vo Francúzsku

 

PILIARSKA LINKA V SEVERNOM ÍRSKU

PILIARSKA LINKA NA MÄKKÉ DREVO

piliarska linka na mäkké drevo v Severnom Írsku

 

PILIARSKA LINKA V NEMECKU

PILIARSKA LINKA NA TVRDÉ DREVO

piliarska linka na tvrdé drevo v Nemecku

 

PILIARSKA LINKA VO WALESE, VEĽKÁ BRITÁNIA

PILIARSKA LINKA NA MÄKKÉ DREVO

piliarska linka na mäkké drevo vo Walese

 

PILIARSKA LINKA V NEMECKU

PILIARSKA LINKA NA MÄKKE A TVRDÉ DREVO

piliarska linka na mäkké a tvrdé drevo v Nemecku

 

PILIARSKA LINKA V INDONÉZII

PILIARSKA LINKA NA DUBOVÉ DREVO

piliarska linka na dubové drevo v Indonézii

 

PILIARSKA LINKA V ALŽÍRSKU

PILIARSKA LINKA NA MÄKKÉ A TVRDÉ DREVO

piliarska linka na mäkké a tvrdé drevo v Alžírsku

 

PILIARSKA LINKA V POĽSKU

piliarska linka v Poľsku


MEBOR EXTREME Piliarske linky na veľké guľatiny

 

PILIARSKA LINKA V ANGOLE

EXTREME PILIARSKA LINKA NA VEĽKÉ GUĽATINY

extreme piliarska linka na veľké guľatiny v Angole

 

PILIARSKA LINKA V SURINAME

EXTREME PILIARSKA LINKA NA VEĽKÉ GUĽATINY

extreme piliarska linka na veľké guľatiny v Suriname


MEBOR SDH Piliarske linky na malé guľatiny

 

PILIARSKA LINKA V BIELORUSKU

SDH PILIARSKA LINKA

SDH piliarska linka v Bielorusku

 

PILIARSKA LINKA V ČILE

SDH PILIARSKA LINKA

SDH piliarska linka v Čile

 

PILIARSKA LINKA V SLOVISNKU

SDH PILIARSKA LINKA

SDH piliarska linka v Slovinsku


MEBOR Kombinované piliarske linky HTZ + SDH

 

PILIARSKA LINKA V BIELORSKU

TROJITÁ PILIARSKA LINKA

trojitá piliarska linka v Bielorusku

 

PILIARSKA LINKA V ČILE

KOMBINOVANÁ PILIARSKA LINKA SDH + HTZ

kombinovaná piliarska linka v Čile


MEBOR Priebežné piliarske linky pre najvyššie kapacity - VTZ OPTI FAST

 

VTZ OPTI FAST

PILIARSKE LINKY PRE NAJVYŠŠIE KAPACITY

piliarska linka VTZ OPTI FAST

piliarska linka VTZ OPTI FAST

 


Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je info@preswood.eu .
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.Facebook Email